Διάρθρωση

Η Υπηρεσία  Εσωτερικών Υποθέσεων διαρθρώνεται σε τρία (03) τμήματα :

Τμήμα 1ο – Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.

Τμήμα 2ο – Ειδικών Υποθέσεων, Στρατηγικής και Πληροφοριών.

Τμήμα 3ο – Επιχειρήσεων, Έρευνας και Δίωξης.

 


Wildcard SSL