Έρευνα - Εποπτεία

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

- Η αστυνομική και προανακριτική έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων  ακολουθεί τους κανόνες και τις διατάξεις του Κώδικα της Ποινικής Δικονομίας.
   
- Κατά τη διάρκεια προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης δεν ισχύει το φορολογικό απόρρητο. Εφόσον επιβάλλεται, είναι δυνατή η άρση απορρήτου της επικοινωνίας, του τραπεζικού ή χρηματιστηριακού απορρήτου, σύμφωνα με συγκεκριμένες δικονομικές διαδικασίες.

- Έχει απρόσκοπτη πρόσβαση στα αρχεία όλων των  Υπηρεσιών  του  Υ.Ν.Α., Α.Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. και των άλλων Αρχών ή Υπηρεσιών του ευρύτερου δημόσιου τομέα, για θέματα που αφορούν, στην περιοχή ευθύνης του, το προσωπικό του Α.Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ., υπαλλήλους του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή δημόσιους λειτουργούς, καθώς και υπαλλήλους ή αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσής ή Διεθνών Οργανισμών που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια.

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ

Το έργο της Υ.Ε.Υ. υπάγεται σε ετήσιο κοινοβουλευτικό έλεγχο από τη Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, ύστερα από έκθεση απολογισμού που αποστέλλεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου. Σκοπός της κοινοβουλευτικής εποπτείας είναι ο έλεγχος ,η διαφάνεια της λειτουργίας και δράσης της.

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ

Η προανάκριση και η προκαταρκτική εξέταση που ενεργείται από την Υ.Ε.Υ. εποπτεύεται είτε από τον αρμόδιο προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, είτε από τον αρμόδιο εισαγγελέα του Ναυτοδικείου.
Η εποπτεία αυτή συνίσταται στο δικαίωμα να ενημερώνονται για τις πληροφορίες ή καταγγελίες που περιέρχονται στην Υπηρεσία, να λαμβάνουν γνώση όλων των υποθέσεων που χειρίζεται, να παρακολουθούν την πορεία τους, να δίδουν οδηγίες, να κατευθύνουν και να παρίστανται κατά τη διενέργεια των ανακριτικών πράξεων.


Wildcard SSL