Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Διεύθυνση:  Υψηλάντου 109 και Τσαμαδού
Τηλέφωνο: 213-137-1389 (όλο το 24ωρο)
FAX : 210 4128215
E-mail: yey@yna.gov.gr
Website:  www.hcg.gr

 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ

Διεύθυνση:  Ταχυδρομείο Καλαμαριάς 4 
Τ.Κ. 55 104 Βυζάντιο Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310 486895
FAX : 2310 486896
E-mail: yey.kbe@yna.gov.gr
Website: www.hcg.gr
 


Wildcard SSL