Ειδική Εκδήλωση Ενδιαφερόμενων Φορέων για την Στρατηγική της Ε.Ε. για την Αδριατική Θάλασσα και το Ιόνιο Πέλαγος

Ειδική Εκδήλωση Ενδιαφερόμενων Φορέων για  την Στρατηγική της Ε.Ε.
για την Αδριατική  Θάλασσα  και το Ιόνιο Πέλαγος

(Αθήνα, 6 - 7 Φεβρουάριος 2014 )

Στις 6-7 Φεβρουαρίου 2014, πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην Αθήνα ειδική εκδήλωση  των ενδιαφερομένων φορέων σχετικά με τη Στρατηγική της Ε.Ε. για την Αδριατική Θάλασσα και το Ιόνιο Πέλαγος. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα των  διαβουλεύσεων με τους ενδιαφερόμενους φορείς, οι οποίες λαμβάνουν χώρα μεταξύ Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου 2013 ενώ θα παρουσιαστούν παράλληλα από την αρμόδια Διεύθυνση της Ευρ. Επιτροπής (DG REGIO) τα αποτελέσματα της  Δημόσιας Διαβούλευσης που πραγματοποιεί η Ευρ. Επιτροπή.

Τα ανωτέρω αποτελούν υποστηρικτικές ενέργειες προετοιμασίας της Στρατηγικής της Ε.Ε., την οποία θα παρουσιάσει η Επιτροπή κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου εντός του 2014 με την μορφή "Ανακοίνωσης" και σχετικού "Σχεδίου Δράσης".

Στην κατάρτιση της υπό εκπόνηση Στρατηγικής της Ε.Ε. για την Αδριατική Θάλασσα και το Ιόνιο Πέλαγος συμμετέχουν οκτώ χώρες : τέσσερα κράτη -μέλη της Ε.Ε. (Κροατία , Ελλάδα , Ιταλία , Σλοβενία) και τέσσερις χώρες μη κράτη-μέλη της Ε.Ε. (Αλβανία , Βοσνία - Ερζεγοβίνη , Μαυροβούνιο και Σερβία).

Η εν λόγω Στρατηγική επικεντρώνεται σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος των κρατών της περιοχής και εξειδικεύεται στους ακόλουθους τέσσερις θεματικούς άξονες/πυλώνες: (1) "Καινοτόμος ναυτιλιακή και θαλάσσια ανάπτυξη", (2) "Συνδέοντας την περιοχή", (3) "Διατήρηση, προστασία και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος" και (4) "Ενισχύοντας την ελκυστικότητα των περιφερειών".

Περισσότερες πληροφορίες για την ειδική εκδήλωση παρέχονται από τον ιστότοπο της Ευρ. Επιτροπής «http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/adriat_ionian/index_en.cfm».

Παράλληλα η Ευρ. Επιτροπή διενεργεί Δημόσια Διαβούλευση ενδιαφερόμενων φορέων, μέσω του ιστότοπου   «http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/pbl_cons_eusair».
 

Κατηγορία:


Wildcard SSL