Τοποθέτηση Κλαδαρχών και Διευθυντών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων κεντρικών και περιφερειακών Υπηρεσιών του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής

Μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του Π.Δ. 67 (Α 149/27-6-2011) για την οργάνωση των νέων Υπηρεσιών του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, με αποφάσεις του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Αντιναυάρχου Κωνσταντίνου Σούλη, οι παρακάτω Αξιωματικοί τοποθετούνται ως ακολούθως:

- ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Αρχιπλοίαρχος ΛΣ ΠΑΤΡΙΝΟΣ Νικόλαος (ΑΜ 743) ως Κλαδάρχης

 

- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Πλοίαρχος ΛΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ Χρήστος (ΑΜ 791) ως Διευθυντής

 

- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΜΕΣΩΝ

  Πλοίαρχος ΛΣ ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΣ Αλέξιος (ΑΜ 825) ως Διευθυντής

 

- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

  Πλοίαρχος ΛΣ ΛΕΟΝΤΑΡΑΣ Κων/νος (ΑΜ  812) ως Διευθυντής

 

- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΣΩΝ

  Πλοίαρχος ΛΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Γεώργιος (ΑΜ 795) ως Διευθυντής

 

- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

  Αντιπλοίαρχος ΛΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Ιωάννης (ΑΜ 852) ως Διευθυντής

 

- ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  Αρχιπλοίαρχος ΛΣ ΣΠΑΝΑΚΟΣ Νικόλαος (ΑΜ 750) ως Κλαδάρχης

 

- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

  Πλοίαρχος ΛΣ ΑΡΜΠΟΥΝΙΩΤΗΣ Νικόλαος (ΑΜ 820) ως Διευθυντής

 

- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  Πλοίαρχος ΛΣ ΠΑΠΠΟΣ Αντώνιος (ΑΜ 782) ως Διευθυντής

 

- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

  Πλοίαρχος ΛΣ ΒΙΔΑΛΗΣ Αντώνιος (ΑΜ 783) ως Διευθυντής

 

- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

  Πλοίαρχος ΛΣ ΠΑΤΕΛΗΣ Γεώργιος (ΑΜ 817) ως Διευθυντής

 

- ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

  Αρχιπλοίαρχος ΛΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης (ΑΜ 738) ως Κλαδάρχης

 

- Αρχιπλοίαρχος ΛΣ ΣΥΒΙΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΜ 753) ως Αναπληρωτής Κλαδάρχης

 

- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ   ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

  Πλωτάρχης ΛΣ ΠΙΣΣΑΡΗ Σταυρούλα (ΑΜ 09Τ) ως Διευθυντής

 

- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Αρχιπλοίαρχος ΛΣ ΤΖΙΡΙΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ (ΑΜΕ 43) ως Διευθυντής

 

- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΩΤΩΝ-ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΜΕΣΩΝ

  Πλοίαρχος ΛΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ-ΜΑΡΚΟΥ Ιωάννης (ΑΜ 788) ως Διευθυντής

 

- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

  ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

  Πλοίαρχος ΛΣ ΜΠΑΡΚΑΤΣΑΣ Γεώργιος (ΑΜ 773) ως Διευθυντής

 

- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

  Πλοίαρχος ΛΣ ΧΑΛΔΑΙΟΣ Σταύρος (ΑΜ 835) ως Διευθυντής

 

- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

  Πλοίαρχος ΛΣ ΜΕΤΑΞΑΣ Νικόλαος (ΑΜ 824) ως Διευθυντής

 

- ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

  Αρχιπλοίαρχος ΛΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος (ΑΜ 724) ως Κλαδάρχης

 

- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

  Πλοίαρχος ΛΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης (ΑΜ 778) ως Διευθυντής

 

- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

  Πλοίαρχος ΛΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης (ΑΜ 778) ως Διευθυντής

 

- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ

  Αντιπλοίαρχος ΛΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος (ΑΜ 847) ως Διευθυντής

 

- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

  Αντιπλοίαρχος ΛΣ ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Αλέξανδρος (ΑΜ 839) ως Διευθυντής

 

- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ

  Αντιπλοίαρχος ΛΣ ΤΣΕΛΙΚΗΣ Αλέξανδρος (ΑΜ 879) ως Διευθυντής

 

- ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΞΗΣ

  Αρχιπλοίαρχος ΛΣ ΣΤΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ Θρασύβουλος (ΑΜ 730) ως Κλαδάρχης

 

- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ

  Πλοίαρχος ΛΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Παναγιώτης (ΑΜ 790) ως Διευθυντής

 

- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΛΙΕΙΑΣ

  Πλοίαρχος ΛΣ ΠΑΠΑΛΕΟΝΑΡΔΟΣ Δημοσθένης (ΑΜ 823) ως Διευθυντής

 

- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 Αντιπλοίαρχος ΛΣ ΛΑΓΟΥΡΟΣ Αλεξανδρος (ΑΜ 842) ως Διευθυντής

 

- ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ

 Αρχιπλοίαρχος ΛΣ ΜΠΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος (ΑΜ 739) ως Κλαδάρχης

 

- Αρχιπλοίαρχος ΛΣ ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ Γεώργιος (ΑΜ 751) ως αναπληρωτής Κλαδάρχης

 

- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ

  Πλοίαρχος ΛΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ευαγγελος (ΑΜ 833) ως Διευθυντής

 

- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ

  Αντιπλοίαρχος ΛΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ Μιχαηλ (ΑΜ 865) ως Διευθυντής

 

- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

  Αντιπλοίαρχος ΛΣ ΜΠΕΛΛΑΣ Στυλιανος (ΑΜΕ 61) ως Διευθυντής

 

- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

  Αντιπλοίαρχος ΛΣ ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ Ιωαννης (ΑΜ 861) ως Διευθυντής

 

- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΟΙΩΝ

  Πλοίαρχος ΛΣ ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ Κων/νος (ΑΜ 785) ως Διευθυντής

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

 

- ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ- ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

  Υποναύαρχος ΛΣ ΜΠΑΝΤΙΑΣ Δημητριος (ΑΜ 681) ως Γενικός Επιθεωρητής

 

- ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ- ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

 Αρχιπλοίαρχος ΛΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Γεώργιος (ΑΜ 749) ο οποίος ορίζεται και επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Οικονομικού Ελέγχου.

 

- ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

  Πλοίαρχος ΛΣ ΓΚΩΝΙΑΣ Κων/νος (ΑΜ 792) ως Διευθυντής

 

- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΛΛΑΪΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ

  ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  Πλοίαρχος ΛΣ ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ Σπυρίδων (ΑΜ 775) ως Διευθυντής

 

- ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ

  Αρχιπλοίαρχος ΛΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Εμμανουήλ (ΑΜΕ 53) ως Διευθυντής

 

- ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΣΩΝ

  Αντιπλοίαρχος ΛΣ ΡΟΥΣΑΚΗΣ Ιωάννης (ΑΜ 848)

 

- ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

  Αντιπλοίαρχος ΛΣ ΑΛΟΙΜΟΝΟΣ Κων/νος (ΑΜ 887)

 

- ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ

  Πλοίαρχος ΛΣ ΚΑΛΛΙΑΝΟΣ Γεώργιος (ΑΜ 831)

 

- ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΔΙΑΣΩΣΤΩΝ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ

  Αντιπλοίαρχος ΛΣ ΛΙΑΡΑΚΟΣ Νικόλαος  (ΑΜ 856)

 

- ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΧΗΓΟΥ ΛΣ – ΕΛΑΚΤ

  Αντιπλοίαρχος ΛΣ ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗΣ Χαράλαμπος (ΑΜ 866)

 

- 8Η ΠΕΔΙΛΣ 

  Αρχιπλοίαρχος ΛΣ ΜΑΤΣΑΓΓΟΣ Αχιλλέας (ΑΜ 728) ως Διοικητής

 

- ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ ΛΣ – ΕΛΑΚΤ

  Πλοίαρχος ΛΣ ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗΣ Ηλίας (ΑΜΕ 47)

 

- ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΜΕ

  Πλωτάρχης ΛΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Γεώργιος ως Προϊστάμενος

 

Επιπρόσθετα με απόφαση κου Αρχηγού ΛΣ – ΕΛΑΚΤ ορίζονται οι παρακάτω Διευθυντές:

- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  Πλοίαρχος ΛΣ ΠΟΥΛΗΣ Κων/νος (ΑΜ 818) ως Διευθυντής

 

- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  Πλοίαρχος ΛΣ ΣΟΥΛΟΣ Δημήτριος (ΑΜ 851) ως Διευθυντής

 

- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

  Πλοίαρχος ΛΣ ΣΠΑΝΟΣ Νικόλαος (ΑΜ 804) ως Διευθυντής

 

- Εξάλλου με απόφαση κου ΥΠΤΠ ο Αρχιπλοίαρχος ΛΣ ΜΠΟΥΡΑΣ Γεώργιος (ΑΜ 733) ορίζεται διευθυντής της νέας διακλαδικής επιτελικής μονάδας του Υπουργείου η οποία στελεχώνεται από αξιωματικούς και των τριών σωμάτων ασφαλείας, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Πυροσβεστικού Σώματος.  

Σχετικά αρχεία: 

Κατηγορία:


Wildcard SSL