Εκπαίδευση στελεχών Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ σε θέματα θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων

 

Ολοκληρώθηκε σήμερα η εκπαίδευση και κατάρτιση στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., σε θέματα θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που έλαβε χώρα το χρονικό διάστημα από 7 έως 9 Μαΐου, στον Πειραιά.

Ειδικότερα, πρόκειται για σειρά σεμιναρίων, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο ενός κύκλου ανάλογων εκπαιδευτικών δράσεων και πρωτοβουλιών του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων και η οποία πραγματοποιήθηκε από κατηρτισμένα στελέχη του Σώματος, που έχουν λάβει σχετική πιστοποίηση από τον Οργανισμό Frontex.

Οι εν λόγω εκπαιδεύσεις στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σε θέματα σεβασμού και διαφύλαξης των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είναι συνυφασμένες με την καθημερινή άσκηση των καθηκόντων τους, κατά τη διαχείριση των μεικτών μεταναστευτικών ροών δια θαλάσσης και κρίνονται ως ιδιαίτερα σημαντικές, λόγω της βαρύτητας που αποδίδεται από τα ευρωπαϊκά και διεθνή fora στα θέματα αυτά,με γνώμονα το Διεθνές Δίκαιο και το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο.

Όλα τα υπό εκπαίδευση στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. υπηρετούν σε Λιμενικές Αρχές όπου, τα τελευταία χρόνια, εκδηλώνεται με ιδιαίτερη ένταση το φαινόμενο των παράνομων μεταναστευτικών ροών στα θαλάσσια σύνορα.

Διαθέσιμο φωτογραφικό υλικό στο www.hcg.gr.

 


Wildcard SSL