Δεύτερη λίστα στοιχείων διασωθέντων από το Ε/Γ-Ο/Γ NORMAN ATLANTIC

Δεύτερη λίστα στοιχείων διασωθέντων από το Ε/Γ-Ο/Γ NORMAN ATLANTIC


 

Επισυνάπτονται συνημμένα δεύτερη λίστα με τα στοιχεία διασωθέντων του Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου “NORMAN ATLANTIC” που βρίσκονται επί του πλοίου “ABY JEANNETTE”, όπως διαβιβάστηκε από τον πλοίαρχο του ανωτέρω πλοίου.

 

Σχετικά αρχεία: 

Κατηγορία:


Wildcard SSL