Τρίτη και τέταρτη λίστα στοιχείων Ελλήνων διασωθέντων από το Ε/Γ-Ο/Γ NORMAN ATLANTIC

Τρίτη και τέταρτη λίστα στοιχείων Ελλήνων διασωθέντων από το Ε/Γ-Ο/Γ NORMAN ATLANTIC

 

Επισυνάπτεται συνημμένα τρίτη λίστα με επιπλέον στοιχεία διασωθέντων που βρίσκονται επί του πλοίου “ABY JEANNETTE”.

Ακόμη, επισυνάπτεται τέταρτη λίστα με στοιχεία των διασωθέντων επιβατών που βρίσκονται στο Ε/Γ-Ο/Γ CRUISE EUROPA, όπως γνωστοποιήθηκε από τον Πλοίαρχο του πλοίου.

 

Επιπλέον, σημειώνεται ότι ο PALAGKAS ANTONIOS διεσώθη από Ε/Π Super Puma.

 

 


Wildcard SSL