• Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  01-10-2018

  Δημόσια κλήρωση για την αντικατάσταση μελών Επιτροπών

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  01-10-2018

  Προσφορά για την προμήθεια ενός (01) εμπορευματοκιβωτίου (container) για την κάλυψη αναγκών αποθήκευσης υλικών απορρύπανσης του Λιμεναρχείου Γυθείου

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  28-09-2018

  Προμήθεια συσκευών AIS, παρελκόμενου εξοπλισμού και λογισμικού

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  26-09-2018

  Για την παροχή υπηρεσιών πρόσβασης σε νομική βάση πληροφοριών προς κάλυψη αναγκών ΥΝΑΝΠ για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #10.540,00€# συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νόμιμων κρατήσεων.

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  25-09-2018

  Για την «προμήθεια δύο (02) ηλεκτρονικών μετρητών καυσίμων δεξαμενών πλοίου (portable electronic gauging tapes)». Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #20.000€#, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νόμιμων κρατήσεων.

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  24-09-2018

  Για την αντικατάσταση Προέδρου Έκτακτης Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για το έργο «Προμήθεια υλικών – ανταλλακτικών για τη συντήρηση των ΠΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ.

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  24-09-2018

  Για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού προς κάλυψη αναγκών κεντρικού και περιφερειακών κτιρίων Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #5.000,00€# συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νόμιμων κρατήσεων.

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  20-09-2018

  ανοικτή και δημόσια κλήρωση με σκοπό:
  α) τη συγκρότηση τριμελούς Έκτακτης Επιτροπής Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών
  β) την αντικατάσταση τακτικού μέλους Έκτακτης Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών

 • Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  20-09-2018

  Για την προμήθεια διακοσίων (200) ξιφών Α/Ξ ΛΣ-ΕΛ. ΑΚΤ. με εξαρτύσεις (cpv: 3511100-8), συνολικού προϋπολογισμού εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων Ευρώ #74.400,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

 • Παροχή Διευκρινήσεων
  19-09-2018

  Προμήθεια εβδομήντα (70) φορητών πομποδεκτών (Π/Δ) προς κάλυψη αναγκών ΑΛΣ-ΕΛ. ΑΚΤ.

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  19-09-2018

  Προσφορά για την προμήθεια επτά (07) κλιματιστικών μονάδων προς κάλυψη αναγκών κτιρίων Υ.ΝΑ.Ν.Π.

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  17-09-2018

  Προμήθεια εξοπλισμού των Ακαδημιών και Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού για τις ανάγκες της ΑΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και της ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και την Προμήθεια τεχνικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) ΣΥΡΟΥ-ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ-ΧΙΟΥ

 • Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 13/2018
  13-09-2018

  Για την «Αναβάθμιση / αντικατάσταση του υφιστάμενου εξοπλισμού εναέριας επιτήρησης των τριών (03) αεροπλάνων REIMS-406 της ΜΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ και των τριών (03) εκ των έξι (06) ελικοπτέρων τύπου AS365N3 της ΜΕΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ»

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  12-09-2018

  Για την προμήθεια εβδομήντα (70) φορητών πομποδεκτών (Π/Δ) προς κάλυψη αναγκών ΑΛΣ-ΕΛ. ΑΚΤ. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται συνολικά στο ποσό των #20.000,00€#, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και των νόμιμων κρατήσεων.

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  11-09-2018

  Για την προμήθεια ενός άκαμπτου πνευστού σκάφους προς κάλυψη αναγκών ΠΠΛΣ-414.
  Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται συνολικά στο ποσό των #8.000,00€#, απαλλασσομένου Φ.Π.Α. και συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων.

 • Παροχή Διευκρινήσεων
  11-09-2018

  Για την προμήθεια/συντήρηση Δορυφορικών Ραδιοφάρων ένδειξης θέσης κινδύνου (EPIRBs) και προμήθεια ανταλλακτικών/αναλωσίμων εξοπλισμού ραδιοεπικοινωνιών.

 • Δημοσίευση ανακοίνωσης – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  10-09-2018

  Διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια μετασχηματιστή ισχύος (Μ/Τ)

 • Δημοσίευση Παροχής διευκρινίσεων
  10-09-2018

  Για την προμήθεια ενός (01) συστήματος καταγραφής φωνητικών δεδομένων και νέου κέντρου υποδοχής κλήσεων προς κάλυψη αναγκών Κ.ΕΠΙΧ./ΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ.

 • Παροχή Διευκρινήσεων
  07-09-2018

  Για την προμήθεια ενός (01) συστήματος καταγραφής φωνητικών δεδομένων και νέου κέντρου υποδοχής κλήσεων προς κάλυψη αναγκών Κ.ΕΠΙΧ./ΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ.

 • Ανακοίνωση Παράτασης της προθεσμίας παραλαβής προσφορών της αριθ. 10/2018 Διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο
  05-09-2018

  Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται η παράταση της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών της υπ’ αριθμ.

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  05-09-2018

  Προμήθεια εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών ΕΒ/ΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ

 • Παράταση της προθεσμίας παραλαβής προσφορών της αριθ. 07/2018 Διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο
  31-08-2018

  Για την Α. «Προμήθεια εξοπλισμού Ακαδημιών και Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού», για τις ανάγκες της ΑΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και της ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και επαναληπτικός, ηλεκτρονικός, ανοικτός, διεθνής διαγωνισμός για την Β. «Προμήθεια τεχνικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) ΣΥΡΟΥ-ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ-ΧΙΟΥ»

 • Παροχή Διευκρινήσεων
  29-08-2018

  Προμήθεια λιπαντικών πλωτών μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. έτους 2018

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  28-08-2018

  Προμήθεια ενός (01) εμπορευματοκιβωτίου (container) για την κάλυψη αναγκών αποθήκευσης υλικών απορρύπανσης του Λιμεναρχείου Γυθείου

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  24-08-2018

  Για τον ορισμό του Προέδρου, του 1ου και 2ου Τακτικού Μέλους και των αναπληρωτών αυτών, της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου με τίτλο ΄΄Παροχή Ταχυδρομικών Υπηρεσιών για τα Υπουργεία και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις’’.

Σελίδες

Wildcard SSL