• Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  18-01-2018

  Τακτικά μέλη της Επιτροπής Υψομέτρησης υποψηφίων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής ειδικότητας Υγειονομικού (ανδρών - γυναικών) έτους 2017, καθώς και ισάριθμοι αναπληρωματικοί τους

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  13-11-2017

  Προμήθεια (αγορά) και εγκατάσταση δέκα (10) κύριων μηχανών και δέκα (10) μειωτήρων-αναστροφέων για τις έκτακτες ανάγκες των πλωτών μέσων του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 700.000,00 Ευρώ (απαλλάσσεται ΦΠΑ)

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  25-11-2016

  Για  την αντικατάσταση του προέδρου και του 2ου αναπληρωματικού μέλους επιτροπής Αναβάθμισης RADAR – ARPA σε προσομοιωτή γέφυρας για τις ΑΕΝ/ ΣΥΡΟΥ – ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ (Σχολή Πλοιάρχων) και προμήθεια προσομοιωτή χειρισμού υγρού φορτίου για την ΑΕΝ ΣΥΡΟΥ (Σχολή Πλοιάρχων).

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  22-11-2016

  Προμήθεια υλικών-ανταλλακτικών για τη συντήρηση των ΠΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  22-11-2016

  Εξοπλισμό Πλωτών Μέσων», συνολικού προϋπολογισμού 5.500.000,00€

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  22-11-2016

  Αναβάθμιση θερμικών Καμερών ΠΑΘ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.», συνολικού προϋπολογισμού 2.500.000,00€

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  22-11-2016

  Προμήθεια Ανταλλακτικών Ελικοπτέρων προς κάλυψη αναγκών ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΥΕΜ/ΜΕΛΣ», συνολικού προϋπολογισμού 59.900,00€

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  22-11-2016

  Προμήθεια δέκα (10) ταχύπλοων περιπολικών σκαφών μήκους 11-12μ

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  09-11-2016

  Aντικατάσταση του κληρωθέντος 4ου τακτικού Μέλους της έκτακτης Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για την ‘’Προμήθεια σαράντα (40) φορητών θερμικών καμερών επιτήρησης/εξοπλισμός περιπολικών σκαφών Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεων
  02-11-2016

  Για την αντικατάσταση του Τρίτου Τακτικού Μέλους της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Τακτικών Διαγωνισμών & Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  18-10-2016

  Για την αντικατάσταση του κληρωθέντος 1ου Αναπληρωματικού Μέλους της έκτακτης Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών που αφορά στην “Προμήθεια δέκα (10) ταχύπλοων Περιπολικών σκαφών μήκους 16-18 μέτρων” συνολικού προϋπολογισμού 26.000.000,00€ (απαλλάσσεται ΦΠΑ).

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  03-10-2016

  Για την αντικατάστα μελών α) Τέταρτου Τακτικού Μέλους της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Τακτικών Διαγωνισμών & Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης, (ΜΠΥ) και β) Δεύτερου Τακτικού Μέλους της Επιτροπής Παραλαβής Ειδών-Εργασιών (αξίας 2.500 έως 60.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ), (ΜΠΥ) εκτελών και χρέη Γραμματέως της Επιτροπής.

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  19-09-2016

  Προμήθεια (αγορά) και εγκατάσταση έξι (06) κύριων μηχανών για τις έκτακτες ανάγκες των πλωτών μέσων του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 230.000,00 €, (απαλλάσσεται ΦΠΑ)

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  02-09-2016

  Παροχή υπηρεσιών του παγκόσμιου ναυτιλιακού συστήματος κινδύνου και ασφάλειας (GMDSS) μέσω παράκτιας υποδομής

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  25-08-2016

  Προμήθεια και οργάνωση εργαστηρίων: (α) Ηλεκτρικών Μηχανών, (β) Συστημάτων Αυτόματου Ελέγχου, (γ) Καυσίμων-Λιπαντικών, (δ) Ψύξης-Κλιματισμού και (ε) Ψηφιακών Συστημάτων-PLC για την ΑΕΝ Χίου (Σχολή Μηχανικών)

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  23-08-2016

  Προμήθεια σαράντα (40) φορητών θερμικών καμερών επιτήρησης/εξοπλισμού περιπολικών σκαφών Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.” συνολικού προϋπολογισμού 2.000.000,00€ (απαλλάσσεται ΦΠΑ)

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  27-07-2016

  Ανάδειξη έκτακτων Επιτροπών Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών που αφορούν στα έργα:
  1. Αναβάθμισης RADAR – ARPA ΑΕΝ/ ΣΥΡΟΥ - Οινουσσών (Σχολή Πλοιάρχων) &
  2. Προμήθεια και οργάνωση εργαστηρίων ΑΕΝ ΧΙΟΥ (Σχολή Μηχανικών)

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεων
  14-07-2016

  Την αντικατάσταση : 1) του αναπληρωτή Προέδρου Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των Τακτικών Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης και 2) της αναπληρώτριας γραμματέως της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των Τακτικών Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης και 3) της αναπληρώτριας γραμματέως της Επιτροπής Εκδίκασης Ενστάσεων του άρθρου 15 του π.δ. 118/2007 & Προσφυγών του Ν. 3886/2010.

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  07-07-2016

  Για την συμπλήρωση με εξειδικευμένα μέλη της έκτακτης Επιτροπής σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για το έργο ΄΄Αναβάθμιση/αντικατάσταση του υφιστάμενου εξοπλισμού εναέριας επιτήρησης των τριών (03) αεροπλάνων REIMS F-206 της ΜΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ καθώς και των δύο (02) εκ των έξι (06) ελικοπτέρων τύπου AS365N3 της ΜΕΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  01-07-2016

  Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης (ΕΣΟΘΕ)

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  30-06-2016

  Αναβάθμιση Ελληνικού Συστήματος Δορυφορικού Εντοπισμού για αποστολές Έρευνας και Διάσωσης – Συμμετοχή στο σύστημα MEOSARτου διεθνούς Προγράμματος COSPAS-SARSAT

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  28-06-2016

  Προμήθεια δέκα (10) Περιπολικών σκαφών πνευστού τύπου μήκους 11-12 μέτρων

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  28-06-2016

  Προμήθεια σαράντα (40) Περιπολικών Οχημάτων με επίπεδη καρότσα τύπου pick-up

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεων
  27-06-2016

  Αναβάθμιση Ελληνικού Συστήματος Δορυφορικού Εντοπισμού για αποστολές Έρευνας και Διάσωσης – Συμμετοχή στο σύστημα MEOSAR του διεθνούς Προγράμματος COSPAS-SARSAT

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  24-06-2016

  Aνάδειξη τριμελούς έκτακτης Επιτροπής Τεχνικής Αξιολόγησης της αριθ. 03/2016 Διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο “Προμήθεια Υγειονομικού-Φαρμακευτικού υλικού - εξοπλισμού"

Σελίδες

Wildcard SSL