• Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεων
  27-06-2016

  Αναβάθμιση Ελληνικού Συστήματος Δορυφορικού Εντοπισμού για αποστολές Έρευνας και Διάσωσης – Συμμετοχή στο σύστημα MEOSAR του διεθνούς Προγράμματος COSPAS-SARSAT

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  24-06-2016

  Aνάδειξη τριμελούς έκτακτης Επιτροπής Τεχνικής Αξιολόγησης της αριθ. 03/2016 Διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο “Προμήθεια Υγειονομικού-Φαρμακευτικού υλικού - εξοπλισμού"

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  17-06-2016

  Αντικατάσταση μελών επιτροπής παρακολούθησης του τεχνικού έργου "Ανάπτυξη Δορυφορικού Δικτύου Ασφαλούς Επικοινωνίας χωρών της Μεσογείου στο πλαίσιο του προγράμματος Seahorse Mediterranean Network"

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  02-06-2016

  Aντικατάσταση του κληρωθέντος Προέδρου στην υπό συγκρότηση έκτακτη Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών που αφορούν στην “Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης (ΕΣΟΘΕ)” συνολικού προϋπολογισμού 60.000.000,00€ ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

 • Ανακοίνωση Μετάθεσης Ημερομηνίας Διενέργειας Κληρώσεων
  01-06-2016

  Oρισμό των μελών των συλλογικών οργάνων που θα συγκροτηθούν για τη διενέργεια των διαγωνισμών-διαδικασιών διαπραγμάτευσης, αξιολόγησης Ενστάσεων-Προσφυγών, καθώς και για τις παραλαβές των προμηθειών ειδών/παροχής εργασιών του Φορέα μας

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  30-05-2016

  Για την ανάδειξη τριμελούς έκτακτης Επιτροπής Τεχνικής Αξιολόγησης της αριθ. 01/2016 Διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεων
  30-05-2016

  Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την  ημέρα 02-06-2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 στο γραφείο 434 του κτιρίου του Υπουργείου Να

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεων
  20-05-2016

  Για την αντικατάσταση κληρωθέντων μελών έκτακτων Επιτροπών Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  19-05-2016

  Ανάδειξη έκτακτης Επιτροπής για την υποβοήθηση της Επιτροπής Παραλαβών Ειδών-Εργασιών ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. έτους 2015 που αφορά στην προμήθεια: «Τριακόσια (300) ζευγάρια μαύρες αρβύλες βουλκανισμένου πέλματος για την κάλυψη αναγκών κατάταξης προσωπικού ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.»

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  26-04-2016

  «Ανάπτυξη Δορυφορικού Δικτύου Ασφαλούς Επικοινωνίας χωρών της Μεσογείου στο πλαίσιο του προγράμματος Seahorse Mediterranean Network»

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  21-04-2016

  Αναβάθμιση Ελληνικού Συστήματος Δορυφορικού Εντοπισμού για αποστολές Έρευνας και Διάσωσης – Συμμετοχή στο σύστημα MEOSAR του διεθνούς Προγράμματος COSPAS-SARSAT

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  13-04-2016

  Κλήρωση για την αντικατάσταση του Προέδρου της "Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης για ναυλώσεις πλοίων για θαλάσσια μεταφορά πολιτών που χρήζουν διεθνούς προστασίας".

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  08-04-2016

  Από την αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ανακοινώνεται ότι..

 • Ανακοίνωση Αναβολής Διενέργειας Κληρώσεων
  18-03-2016

  Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται..

 • Ανακοίνωση Αναβολής Διενέργειας Κλήρωσης
  18-03-2016

  Εγκατάσταση συστήματος επιτήρησης και παρακολούθησης θαλάσσιας κυκλοφορίας Β. Αιγαίου

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  10-03-2016

  Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι την 15-03-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 στην αίθουσα 434 του κτιρίου του ΥΝΑΝΠ

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  08-03-2016

  Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 22-03-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30, στο Γρ.

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  08-03-2016

  Εγκατάσταση συστήματος επιτήρησης και παρακολούθησης θαλάσσιας κυκλοφορίας Β. Αιγαίου” συνολικού προϋπολογισμού 3.500.000,00€.

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  03-02-2016

  Προμήθεια Εξοπλισμού Έρευνας και Διάσωσης για τα επιχειρησιακά μέσα του ΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ.

 • Διενέργεια Κλήρωσης
  28-01-2016

  Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης (ΕΣΟΘΕ)

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  26-01-2016

  Αντικατάσταση του τακτικού μέλους της Επιτροπής Παρακολούθησης-Παραλαβής του έργου "Ανάπτυξη εφαρμογών για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και προμήθεια εξοπλισμού κεντρικής υποδομής για την υποστήριξη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΥΠτΠ"

 • Aνακοίνωση διενέργειας κλήρωσης
  28-12-2015

  Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής..

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  18-12-2015

  Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 26 του ν.

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  15-12-2015

  Ναυλώσεις πλοίων για θαλάσσια μεταφορά πολιτών που χρήζουν διεθνούς προστασίας

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  14-12-2015

  Για ανάδειξη μελών Επιτροπής Παραλαβής Έργου (ΕΠΕ) με τίτλο «Υποστήριξη των υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την επιτυχή ολοκλήρωση και κλείσιμο των έργων της προγραμματικής περιόδου 2007-2013» της αριθ. 07/2015 σύμβασης.

Σελίδες

Wildcard SSL