• Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσης
  24-04-2018

  Για την αντικατάσταση Μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου «Μελέτη και Ανάπτυξη Εθνικής Ενιαίας Ναυτιλιακής Θυρίδας»

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσης
  12-04-2018

  Συγκρότηση τριμελών Έκτακτων Επιτροπών Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεων
  22-03-2018

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  18-01-2018

  Τακτικά μέλη της Επιτροπής Υψομέτρησης υποψηφίων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής ειδικότητας Υγειονομικού (ανδρών - γυναικών) έτους 2017, καθώς και ισάριθμοι αναπληρωματικοί τους

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  19-09-2017

  Προμήθεια Δύο (02) Βυτιοφόρων Οχημάτων Μεταφοράς Υγρών Καυσίμων

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεων
  28-08-2017

  Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεων
  08-08-2017

  Για τη συγκρότηση έκτακτης τριμελούς επιτροπής εμπειρογνωμόνων, για την υποβοήθηση της Επιτροπής Παραλαβών Ειδών-Εργασιών ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεων
  19-07-2017

  Για τη συγκρότηση έκτακτης επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών με εξειδικευμένα μέλη για την «Προμήθεια συστήματος επικοινωνιών για την έρευνα & διάσωση και την ασφάλεια ναυσιπλοΐας».

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεων
  19-07-2017

  Για τη συγκρότηση έκτακτης επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών με εξειδικευμένα μέλη για την «Προμήθεια συστήματος επικοινωνιών για την έρευνα & διάσωση και την ασφάλεια ναυσιπλοΐας»».

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεων
  18-07-2017

  Για την αντικατάσταση του Προέδρου για την “Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης (ΕΣΟΘΕ)”, προϋπολογισμού 60.000.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) (ΑΔΑ: Ω9ΙΝ4653ΠΩ-8ΝΓ).

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεων
  14-07-2017

  Για την αντικατάσταση του τακτικού μέλους και αναπληρωτή αυτού για το έργο “Προμήθεια (ναυπήγηση) επτά (07) πλωτών μέσων της Πλοηγικής Υπηρεσίας, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 2.500.000,00 €, (απαλλάσσεται ΦΠΑ)

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεων
  30-06-2017

  Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 04-07-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στο γραφείο 426 του κτιρίου του Υπ

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεων
  16-06-2017

  Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 20-06-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 στο γραφείο 426 του κτιρίου του Υ.Ν

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεων
  30-05-2017

  Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του  Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την01-06-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30, στο Γρ.

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεων
  30-05-2017

  Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του  Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την01-06-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, στο Γρ.

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεων
  17-05-2017

  Προμήθεια (ναυπήγηση) επτά (07) πλωτών μέσων της Πλοηγικής Υπηρεσίας, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 2.500.000,00 €, (απαλλάσσεται ΦΠΑ)

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεων
  25-04-2017

  Για την συγκρότηση τριμελούς επιτροπής εμπειρογνωμόνων, για την υποβοήθηση της Επιτροπής Παραλαβών Ειδών-Εργασιών ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. έτους 2016 (αξίας 2500€ έως 60.000€ χωρίς ΦΠΑ), που αφορά την προμήθεια νέου λογισμικού έρευνας και διάσωσης.

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεων
  12-04-2017

  Προμήθεια τεχνικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού των ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΝ) ΣΥΡΟΥ-ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ-ΧΙΟΥ, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 1.630.769,24€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεων
  17-03-2017

  Για τη σύσταση Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου (ΕΠΕ) της σύμβασης Τ03/2017 για την ‘’Μελέτη και Ανάπτυξη Εθνικής Ενιαίας Ναυτιλιακής Θυρίδας’’

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεων
  06-03-2017

  Προμήθεια (ναυπήγηση) επτά (07) πλωτών μέσων της Πλοηγικής Υπηρεσίας, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 2.500.000,00 €, (απαλλάσσεται ΦΠΑ)

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεων
  14-02-2017

  Mε σκοπό την αντικατάσταση μελών από έκτακτες επιτροπές σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών στις οποίες συμμετέχουν.

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  25-01-2017

  Προμήθεια (ναυπήγηση) επτά (07) πλωτών μέσων της Πλοηγικής Υπηρεσίας, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 2.500.000,00 €, (απαλλάσσεται ΦΠΑ)

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  16-01-2017

  Για την υποβοήθηση της Επιτροπής Παραλαβών Ειδών-Εργασιών ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. έτους 2016 (αξίας 2500€ έως 60.000€ χωρίς ΦΠΑ)

 • Ανακοίνωση Αναβολής Διενέργειας Κλήρωσης
  03-01-2017

  Προμήθεια (ναυπήγηση) επτά (07) πλωτών μέσων της Πλοηγικής Υπηρεσίας, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 2.500.000,00 €, (απαλλάσσεται ΦΠΑ)

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  28-12-2016

  Προμήθεια (ναυπήγηση) επτά (07) πλωτών μέσων της Πλοηγικής Υπηρεσίας, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 2.500.000,00 €, (απαλλάσσεται ΦΠΑ)

Σελίδες

Wildcard SSL