• Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  13-12-2016

  Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 19-12-2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 στο γραφείο 426 του κτιρίου του Υπουργείου Ναυτιλία

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  13-12-2016

  Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του  Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 15-12-2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, στο Γρ.

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  05-12-2016

  Για τη συγκρότηση έκτακτης τριμελούς Επιτροπής εμπειρογνωμόνων για την υποβοήθηση της Επιτροπής Παραλαβών Ειδών – Εργασιών ΥΝΑΝΠ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. έτους 2016.

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  28-11-2016

  Για την αντικατάσταση α) του αναπληρωτή 1ου Μέλους της Επιτροπής παραλαβής συμβατικών ειδών – εργασιών τακτικών διαγωνισμών & διαδικασιών διαπραγμάτευσης, και β) του 2ου Μέλους Επιτροπής παραλαβής συμβατικών ειδών – εργασιών τακτικών διαγωνισμών εργασιών διαπραγμάτευσης

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  25-11-2016

  Για  την αντικατάσταση του προέδρου και του 2ου αναπληρωματικού μέλους επιτροπής Αναβάθμισης RADAR – ARPA σε προσομοιωτή γέφυρας για τις ΑΕΝ/ ΣΥΡΟΥ – ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ (Σχολή Πλοιάρχων) και προμήθεια προσομοιωτή χειρισμού υγρού φορτίου για την ΑΕΝ ΣΥΡΟΥ (Σχολή Πλοιάρχων).

 • Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για ανάδειξη μελών
  01-07-2016

  α) Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών και διενέργειας διαγωνισμού και β) Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) στο πλαίσιο της αριθ. 01/2016 Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Σελίδες

Wildcard SSL