• Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  30-08-2019

  Ορισμός καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή προσφορών με σκοπό την ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης-υποστήριξης της υφιστάμενης λογισμικής μηχανογραφικής εφαρμογής του λογιστηρίου του Ταμείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος (ν.π.δ.δ.).

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  11-07-2019

  Για την παροχή Υπηρεσιών Βιβλιοδεσίας του Ταμείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος (Ν.Π.Δ.Δ.).
  Το συνολικό μέγιστο προϋπολογιζόμενο κόστος ανέρχεται στο ποσό των 582,80 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  09-07-2019

  Για την ανάθεση υπηρεσιών βιβλιοδεσίας για συνολικά δεκατρία (13) βιβλία. Το συνολικό μέγιστο προϋπολογιζόμενο κόστος ανέρχεται στο ποσό των 209,68 €, πλέον ΦΠΑ 24%.

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  01-07-2019

  Για την παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης -Υποστήριξης της υφιστάμενης Λογισμικής Μηχανογραφικής Εφαρμογής του Λογιστηρίου του Ταμείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος (Ν.Π.Δ.Δ.).
  Η μέγιστη εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.970,00 €, πλέον ΦΠΑ 24 %.

Wildcard SSL