Τμήμα 4ο − Εκπαίδευσης, Ευαισθητοποίησης του Πολίτη και Εθελοντισμού

Share:    
tm4b.jpg

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Εκπαίδευσης, Ευαισθητοποίησης του Πολίτη και Εθελοντισμού είναι οι ακόλουθες:

α) Η μέριμνα για τη συμμετοχή στελεχών ΛΣ−ΕΛ.ΑΚΤ. σε εκπαιδευτικά σεμινάρια στην ημεδαπή και αλλοδαπή.

β) Η ανάληψη δράσεων ενημέρωσης του πολίτη και η κατάρτιση προγραμμάτων διαφημιστικής προβολής των δράσεων του ΥΠτΠ σε θέματα προστασίας θαλασσίου περιβάλλοντος, η διεξαγωγή ημερίδων για την προβολή και προώθηση του εθελοντισμού ως προς τα θέματα αυτά καθώς και η εκπόνηση, έκδοση και διανομή σχετικού εκπαιδευτικού υλικού.

γ) Η οργάνωση του Δικτύου Εθελοντών ανά την Ελληνική Επικράτεια, μέσω των Περιφερειακών Αρχών ΛΣ−Ε.Α. και η παρακολούθηση τήρησης και επικαιροποίησης του καταλόγου Εθελοντών από τις Περιφερειακές Αρχές.

δ) Η συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες ΥΠτΠ καθώς και άλλων Υπουργείων, Περιφερειών, Ο.Τ.Α., Ερευνητικών ιδρυμάτων, Πανεπιστημίων και λοιπών φορέων σε θέματα προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος