Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου Αποστολών Λήψης και Διανομής Δορυφορικών Σημάτων Κινδύνου (GRMCC)

Share:    

Το GRMCC αποτελείται από:
α. Δύο (02) τοπικούς τερματικούς σταθμούς λήψης δορυφορικών δεδομένων (GEOLUT-LEOLUT).

Σταθμό Λήψεως Εδάφους LEOLUT - GEOLUT.jpg
Εικόνα 6: Σταθμό Λήψεως Εδάφους LEOLUT - GEOLUT

β. Τον κεντρικό τερματικό σταθμό ελέγχου λήψης και διανομής των  δορυφορικών  δεδομένων  (MCC).

mcc.jpg
Εικόνα 7: Το MCC και το RCS του ΕΚΣΕΔ/ΑΤ

γ. Πέντε (5) τερματικά ελέγχου – διαχείρισης περιστατικών Έρευνας – Διάσωσης (Rescue Control Systems – RCSs).
Το Ελληνικό Κέντρο βρίσκεται σε 24ωρη λειτουργία και είναι στελεχωμένο με προσωπικό του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) και της Πολεμικής Αεροπορίας (Π.Α).