Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λ.Σ. -ΕΛ.ΑΚΤ.

Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λ.Σ. -ΕΛ.ΑΚΤ.
Share:    

H εκπαίδευση στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής έχει ως στόχο την κατάλληλη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση καθώς και την ηθική και στρατιωτική αγωγή των στελεχών του, ώστε με εφόδια γνώσεις και ικανότητες καθώς και κατάλληλες σωματικές και ψυχικές ιδιότητες να συμβάλλουν στην επίτευξη της αποστολής του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Related images