Κανονισμός Εκπαίδευσης Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων