Κανονισμός Εκπαίδευσης Σχολής Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.

Κανονισμός Εκπαίδευσης Σχολής Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
Share:    

Γνωρίζεται ότι, ο Κανονισμός Εκπαίδευσης  Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2961/18-07-2019,Τεύχος Β΄) και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Αρχηγείου Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr), καθώς και στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Δι@ύγεια» (http://diavgeia.gov.gr) (ΑΔΑ: 6ΧΙ04653ΠΩ-Ρ7Ψ), από όπου μπορούν να ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι.

Στον προαναφερθέντα Κανονισμό Εκπαίδευσης αναφέρονται, μεταξύ άλλων, το Πρόγραμμα Σπουδών, η διάρκεια φοίτησης καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία .

Related images