Διεύθυνση Ελέγχου Διαχείρισης Ασφάλειας Πλοίων & Λιμ. Εγκαταστάσεων (ΔΕΔΑΠΛΕ)

Κλάδος Ελέγχου Πλοίων Διεύθυνση Ελέγχου Διαχείρισης Ασφάλειας Πλοίων & Λιμ. Εγκαταστάσεων (ΔΕΔΑΠΛΕ)