Έλεγχος θαλάσσιων συνόρων

Share:    
hsbc.jpg

Η άσκηση αστυνόμευσης των θαλάσσιων συνόρων περιλαμβάνει ιδίως:

α. την οργάνωση μέτρων αστυνόμευσης και ελέγχου των θαλάσσιων συνόρων για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και τη συνεργασία με άλλες αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες της χώρας για τον σκοπό αυτό.

β. τη συμμετοχή και τη συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρίτων χωρών και διεθνών οργανισμών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση κοινών επιχειρησιακών δράσεων αναφορικά με την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και την προστασία των θαλάσσιων συνόρων της χώρας καθώς και τη συμμετοχή του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής σε αντίστοιχες δράσεις άλλων χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

γ. την πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας