Δημόσια και Κρατική Ασφάλεια

Share:    
asfaleia.jpg

Η άσκηση δημόσιας ασφάλειας περιλαμβάνει ιδίως:

 1. Τη δίωξη των εγκλημάτων κατά της ζωής, της προσωπικής ελευθερίας, της ιδιοκτησίας και των περιουσιακών δικαιωμάτων.
 2. Τη δίωξη της αρχαιοκαπηλίας.
 3. Την αναζήτηση και σύλληψη προσώπων που διώκονται.
 4. Την αναζήτηση προσώπων που έχουν εξαφανισθεί και αντικειμένων που έχουν απωλεσθεί ή κλαπεί.
 5. Τη συλλογή και αξιοποίηση πληροφοριών που ανάγονται σε θέματα δημόσιας ασφάλειας.
 6. Τη συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών με συναρμόδιους ημεδαπούς, αλλοδαπούς και διεθνείς Οργανισμούς και Υπηρεσίες επιβολής του νόμου, για θέματα δημόσιας ασφάλειας.

Η άσκηση κρατικής ασφάλειας περιλαμβάνει ιδίως:

 1. Την προστασία του κράτους και του δημοκρατικού πολιτεύματος από κάθε ενέργεια υπονόμευσης.
 2. Την πρόληψη και αντιμετώπιση πράξεων βίας και τρομοκρατίας.
 3. Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τα όπλα και τις εκρηκτικές ύλες.
 4. Τη συλλογή και αξιοποιήση πληροφοριών που ανάγονται σε θέματα κρατικής ασφάλειας.
 5. Την αντιμετώπιση περιστατικών πειρατείας στον χώρο ευθύνης του.
 6. Τη συνεργασία και ανταλλαγή πλθροφοριών με συναρμόδιους ημεδαπούς, αλλοδαπούς και διεθνείς Οργανισμούς και Υπηρεσίες επιβολής του νόμου, για θέματα κρατικής ασφάλειας.