Σχολές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.-Κατάταξη

Σχολές Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. - Κατάταξη
Share:    

Στελέχη Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

Το στελεχιακό δυναμικό του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής κατατάσσεται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με το βαθμό που αυτοί φέρουν ως εξής:

  • Αξιωματικοί
  • Υπαξιωματικοί
  • Λιμενοφύλακες

Τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής αποφοιτούν από τις δύο (02) Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής: Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων αντίστοιχα.

Αξιωματικοί Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής είναι και οι Αξιωματικοί απευθείας κατάταξης, οι οποίοι δεν φοιτούν στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και έχουν διάφορες ειδικότητες: Τεχνικοί, Οικονομικοί, Ιατροί, Νομικοί και Ιερείς. Επίσης, στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή κατατάσσονται και Σημαιοφόροι Ειδικής Μονιμότητας, χειριστές ιπτάμενων μέσων.

Υπαξιωματικοί Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής είναι και οι Υπαξιωματικοί απευθείας κατάταξης, οι οποίοι δεν φοιτούν στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και έχουν ειδικότητα Υγειονομικού.

Σχετικές εικόνες