Γενική Αστυνόμευση-Τροχαία

Share:    
troxaia_0.jpg

Η άσκηση της αστυνομίας γενικής αστυνόμευσης περιλαμβάνει ιδίως:

 1. την τήρηση της τάξης στους δημόσιους χώρους
 2. τον έλεγχο της εφαρμογής των αγορανομικών διατάξεων
 3. τη ρύθμιση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των θαλασσίων δραστηριοτήτων αναψυχής
 4. τον έλεγχο της λειτουργίας δημόσιων κέντρων και καταστημάτων
 5. την κατάρτιση των γενικών και ειδικών κανονισμών λιμένων και τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για τον έλεγχο εφαρμογής αυτών
 6. την υλοποίηση μέτρων που αφορούν την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών ή άλλων σοβαρών περιστατικών και τη συνεργασία, για τον σκοπό αυτό, με άλλους συναρμόδιους φορείς, αρχές και υπηρεσίες
 7. τον έλεγχο εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας για την ανέλκυση, εξουδετέρωση και απομάκρυνση ναυαγίων, επιβλαβών αντικειμένων καθώς και εγκαταλελειμμένων πλοίων και σκαφών τα οποία βρίσκονται στα ελληνικά χωρικά ύδατα
 8. τον έλεγχο της νομιμότητας δραστηριοποίησης επαγγελματιών λιμένων, σε εργασίες που αφορούν κυρίως καβοδεσίες, ρυμουλκύσεις, λεμβουχήσεις, φορτοεκφορτώσεις πλοίων, λιμενεργασίες και πρακτορεύσεις πλοίων
 9. την εφαρμογή διατάξεων που αφορούν την  αστυνόμευση στους χώρους ευθύνης του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

Η άσκηση της αστυνομίας τροχαίας περιλαμβάνει ιδίως:

 1. τη ρύθμιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων
 2. τη μέριμνα για την εφαρμογή των κανόνων οδικής κυκλοφορίας και ασφάλειας
 3. τη διερεύνηση των τροχαίων ατυχημάτων