Γενικός Επιθεωρητής Λ.Σ. -ΕΛ.ΑΚΤ.

Share:    

Ο Γενικός Επιθεωρητής του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ελέγχει τις Κεντρικές Υπηρεσίες Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., κατόπιν διαταγής του Αρχηγού και εποπτεύει τη δραστηριότητα των Περιφερειακών Υπηρεσιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στα θέματα αρμοδιοτήτων του.

Ο Γενικός Επιθεωρητής του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. υποστηρίζεται στο έργο του από Επιθεωρητές και στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με εξειδικευμένες γνώσεις, όποτε αυτό απαιτείται.

Γενικός Επιθεωρητής ΛΣ-ΕΛΑΚΤ Υποναύαρχος Λ.Σ. Μάζης Αντώνιος