Ναυτική Εργασία

Share:    
ploio.jpg

Η αποστολή του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής περιλαμβάνει και τον έλεγχο εφαρμογής των απαιτήσεων περί προσωπικού πλοίων και ειδικότερα τον καθορισμό των ναυτικών ειδικοτήτων, των επιπέδων στελέχωσης πλοίων, της ιεραρχίας και καθηκόντων του προσωπικού των πλοίων, τον πειθαρχικό έλεγχο των ναυτικών, την έκδοση πιστοποιητικών θαλάσσιας υπηρεσίας και την τήρηση Μητρώων Ναυτικών .