Πλωτά Μέσα

Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
ΠΑΘ 090
Share:    

Ο στόλος του Λ.Σ -ΕΛ.ΑΚΤ. αποτελείται από σύνολο πλοίων-σκαφών διαφόρων κατηγοριών, ως κάτωθι:

  • ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ (κατηγορία Α-Ι άνω των 45m)
  • ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΑ ΠΛΟΙΑ (κατηγορία Α-Ι άνω των 28m)
  • ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΤΑΧΕΑ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΑ ΣΚΑΦΗ (κατηγορία Α-ΙΙ άνω των 24m, κατηγορία Α-ΙΙ άνω των 16m και κατηγορία Α-ΙΙ άνω των 13m)
  • ΤΑΧΥΠΛΟΑ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΑ ΣΚΑΦΗ (κατηγορία Α-ΙΙΙ)
  • ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΑ (κατηγορία Β)
  • ΠΛΟΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ (κατηγόρια Γ)
  • ΠΛΟΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (κατηγορία Δ άνω των 25m)
  • ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ (κατηγορία Ε)
  • ΦΟΥΣΚΩΤΟΙ ΛΕΜΒΟΙ – ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

Αποστολή των πλοίων-σκαφών του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ) είναι:

α) Η παροχή βοήθειας , σε κινδυνεύοντα στη θάλασσα άτομα ,πλοία, πλοιάρια, λέμβους ή άλλα θαλάσσια μέσα και αεροσκάφη, σύμφωνα με τους κανόνες της ναυτικής τέχνης και εμπειρίας και των σχετικών εγχειριδίων και κανονισμών ερευνάς&διάσωσης, λαμβανομένων πάντοτε υπόψη των επικρατουσών καιρικών συνθηκών.

β) Η μεταφορά ατόμων που χρειάζονται άμεση βοήθεια (ασθενείς- τραυματίες)με τη συνοδεία ιατρού του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας(Ε.Κ.Α.Β),εφόσον δε διατίθεται άλλο προσφορότερο μέσο, ιδιαιτέρως με τα εντασσόμενα και τα υπό ένταξη σκάφη κατάλληλα διαμορφωμένα με υγειονομικό εξοπλισμό.

γ) Η πρόληψη και καταστολή κάθε παράνομης πράξης στον θαλάσσιο χώρο.

δ) Ο έλεγχος συμμόρφωσης πλοίων σε θέματα ασφάλειας ναυσιπλοΐας.

ε) Η διασφάλιση της δημόσιας τάξης και κρατικής ασφάλειας.

στ) Η πρόληψη ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος και η αντιμετώπισή της.

ζ) Η συμμετοχή σε ασκήσεις και σε κοινές επιχειρήσεις με λοιπές συναρμόδιες Αρχές Χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Τρίτων Χωρών στην αλλοδαπή.

η) Η διενέργεια νηοψιών.

θ) Η ανάληψη κάθε άλλης ενέργειας που άπτεται των αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων του Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής(Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ.) και αποσκοπεί στην εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας.

ι) Αποστολές που αφορούν την Εθνική Άμυνα της χώρας.

ια) Η αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης, ιδιαίτερα στο Ανατολικό Αιγαίο.

Σημειώνεται η διαρκής ανάληψη όλωντων κατάλληλων ενεργειών για την προμήθεια και τον εκσυγχρονισμό του συνόλου των επιχειρησιακών μέσων του Λ.Σ -ΕΛ.ΑΚΤ. στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα πλωτά μέσα, προκειμένου ο στόλος να μπορεί να ανταπεξέρχεται στις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες που προκύπτουν.

Σχετικό οπτικοακουστικό υλικό

Σχετικές εικόνες