Στολές Ανδρών Αξιωματικών

Στολές Γυναικών Αξιωματικών

Οι Ανθυπασπιστές και οι Υπαξιωματικοί του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., φέρουν τις βασικές στολές των Αξιωματικών του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 12 του Διακλαδικού Κανονισμού Στολών του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων. Οι Λιμενοφύλακες φέρουν ομοίως, τις βασικές στολές του προηγούμενου εδαφίου.