Προσφορές Εμπορικών Παρόχων

Share:    

Όροι Χρήσης - Αποποίηση Ευθυνών

Η παρούσα ιστοσελίδα έχει ως αποκλειστικό σκοπό την ενημέρωση του εν ενεργεία στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού του Λιμενικού ΣώματοςΕλληνικής Ακτοφυλακής (εφεξής ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.), σχετικά με διάφορες προσφορές που υποβάλλονται σε αυτό από ιδιώτες επιχειρηματίες, οι οποίοι προτίθενται να παράσχουν τα προϊόντα/υπηρεσίες τους σε ειδικές εκπτωτικές τιμές.

Η ενημέρωση του προσωπικού, εκ μέρους του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο για πληροφοριακούς σκοπούς και σε καμία περίπτωση για εμπορικούς, διαφημιστικούς ή οποιουσδήποτε έτερους σκοπούς. Το ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. προβαίνει σε τυπικό έλεγχο του περιεχομένου των προσφορών πριν την ανάρτησή τους και έκτοτε ουδεμία ευθύνη φέρει για την ισχύ, την εγκυρότητα, την ακρίβεια, την ποιότητα, την τιμή και εν γένει για το περιεχόμενο και τους όρους χρήσεως και ισχύος των εν λόγω προσφορών.

Ο χρήστης αποδέχεται πλήρως και αναντίρρητα ότι το ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. ουδεμία ευθύνη φέρει για την κάλυψη οποιασδήποτε ζημίας ή βλάβης που δύναται να προκύψει από την χρήση κάποιας από τις αναρτημένες στην ιστοσελίδα προσφορές. Στο πλαίσιο αυτό, κάθε καταγγελία σχετική με τις προσφορές που είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα, θα πρέπει να απευθύνεται στους άμεσα ενδιαφερομένους, δεδομένου ότι το ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. ουδεμία φέρει σχετική ευθύνη.

Το ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει προσωρινά ή μόνιμα την αναρτημένη προσφορά από την παρούσα ιστοσελίδα, χωρίς καμία προειδοποίηση, όταν περιέλθει εις γνώση του η λήξη της ισχύος ή η μη εγκυρότητα των προσφορών.

Η χρήση της ιστοσελίδας υπόκειται στο Ελληνικό Δίκαιο.