Αλιευτικοί έλεγχοι στη Σκάλα Καλλονής Λέσβου

ΟΣΤΡΑΚΑ ΚΑΛΛΟΝΗ
Share:    

Σε ελέγχους που διενεργήθηκαν από στελέχη του Α' Λιμενικού Τμήματος Σκάλας Καλλονής του Κεντρικού Λιμεναρχείου Μυτιλήνης, βεβαιώθηκαν τέσσερις (04) αλιευτικές παραβάσεις κατά τον κατάπλου τεσσάρων επαγγελματικών Α/Κ σκαφών παράκτιας αλιείας ελληνικής σημαίας, την 30/03/22, σε αλιευτικά καταφύγια στον κόλπο Καλλονής. Ειδικότερα:

α)δύο αλιευτικές παραβάσεις, οι οποίες αφορούν την αλιεία οστράκων με το αλιευτικό εργαλείο αργαλειός (DRB), του είδους χάβαρα (modiolus barbatus), μικρότερα των 5 εκατοστών, κατά παράβαση του αρ. 2 παρ. 2 ΠΔ 86/1998 όπως ισχύει, ενώ ποσότητα τριακοσίων ογδόντα πέντε κιλών (385kg) ελλιπομεγεθών οστράκων από τη συνολική ποσότητα αλιευμάτων κατασχέθηκαν και επαναποντίστηκαν στη θάλασσα,

β) μία αλιευτική παράβαση, η οποία αφορά την αλιεία οστράκων του είδους χάβαρα (modiolus barbatus), με μη προβλεπόμενου βάρους αλιευτικό εργαλείο αργαλειός (DRB), κατά παράβαση του αρ. 1 παρ. 2(α) ΠΔ 86/1998 όπως ισχύει, ενώ κατασχέθηκε το αλιευτικό εργαλείο και η συνολική ποσότητα διακοσίων σαράντα κιλών (240kg) αλιευμάτων, τα οποία επαναποντίστηκαν στη θάλασσα,

γ) μία αλιευτική παράβαση, η οποία αφορά την εκφόρτωση αλιεύματος οστράκων του είδους χάβαρα (modiolus barbatus), τα οποία είχαν αλιευθεί με το αλιευτικό εργαλείο αργαλειός (DRB) σε μη καθορισμένο λιμένα εκφόρτωσης, κατά παράβαση του αρ. 22 ΚΑΝ. (ΕΚ) 1967/06, η συνολική ποσότητα των οποίων (940kg) κατασχέθηκε και επαναποντίστηκε στη θάλασσα.

Σχετικές εικόνες