Απαγόρευση αγκυροβολίας σε περιοχές αρμοδιότητας του Λιμεναρχείου Σαρωνικού

ΚΤΙΡΙΟ ΥΝΑΝΠ
Share:    

Στο πλαίσιο της ανάγκης για τη λήψη μέτρων για τη διασφάλιση της σωματικής ακεραιότητας των λουομένων, την πρόληψη και αποφυγή ατυχημάτων, την ασφαλή ναυσιπλοΐα, την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος και την τήρηση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας στη θαλάσσια περιοχή Βουλιαγμένης Ν. Αττικής, λόγω του αυξημένου αριθμού λουομένων, διερχόμενων και αγκυροβολούντων σκαφών αναψυχής, εκμισθωτών θαλασσίων μέσων αναψυχής και ναυταθλητικών ομίλων κατά τη θερινή περίοδο, καθώς και των έργων που λαμβάνουν χώρα στη Μαρίνα Βουλιαγμένης, από τη Λιμενική Αρχή Σαρωνικού ανακοινώνονται:

- Η απαγόρευση αγκυροβολίας πλοίων, ανεξαρτήτως σημαίας, η έννοια των οποίων ορίζεται στις διατάξεις του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνον του Ν.Δ. 187/1973 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α΄ 261), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, πόντισης πάσης φύσεως αγκυροβολίων-σημείων πρόσδεσης, πρόσδεσης από σταθερά ή μη σημεία της ακτογραμμής, από 01-05-2023 έως και 30-09-2023, στη θαλάσσια περιοχή του Όρμου Βουλιαγμένης Ν. Αττικής, που οριοθετείται από τη νοητή γραμμή που ενώνει τα δύο σημεία με γεωγραφικές συντεταγμένες Σημείο Α΄ 37°47'49,76" B 023°46’27,96" A και Σημείο Β΄37°47'46,70" B 023°47’19,82" A, ως εμφαίνεται στο παράρτημα Α’ της παρούσας.

- Η απαγόρευση αγκυροβολίας πλοίων, ανεξαρτήτως σημαίας, η έννοια των οποίων ορίζεται στις διατάξεις του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνον του Ν.Δ. 187/1973 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α’ 261), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, πόντισης πάσης φύσεως αγκυροβολίων-σημείων πρόσδεσης, πρόσδεσης από σταθερά ή μη σημεία της ακτογραμμής, από 01-05-2023 έως και 30-09-2023, στη θαλάσσια περιοχή Βουλιαγμένης Ν. Αττικής, που οριοθετείται από τη νοητή γραμμή που ενώνει τα σημεία με γεωγραφικές συντεταγμένες Σημείο Α΄1 37°48'47,00"B 023°45'54,00"Α, Σημείο Β΄1 37°48'44,00"B 023°45'58,00"A, Σημείο Γ’1 37°48'41,00"B 023°46'5,00"A, Σημείο Δ΄1 37°48'33,00"B 023°46'9,00"A, Σημείο Ε΄1 37°48'27,90"B 023°46'9,24"Α, Σημείο ΣΤ΄1 37°48'25,00"B 023°45'60,00"A, Σημείο Ζ΄1 37°48'18,46"B 023°46'2,63"A, και τη νοητή γραμμή που ενώνει τα σημεία με γεωγραφικές συντεταγμένες Σημείο Α΄2 37°48'29,00"B 023°45'56,6"Α, Σημείο Β΄2 37°48'38,7"B 023°45'45,9"A, Σημείο Γ’2 37°48'27,5"B 023°45'37,4"A, και περικλείει τη θαλάσσια περιοχή κυκλοφορίας των εκμισθούμενων θαλασσίων μοτοποδηλάτων δραστηριοποιούμενης στην εν λόγω περιοχή επιχείρησης εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής, ως εμφαίνονται στο παράρτημα Β’ της παρούσας.

- Η διέλευση πλοίων, ως αυτά ορίζονται στις παρ. 1 και 2 της παρούσας, με αποκλειστικό σκοπό την επιβίβαση-αποβίβαση επιβατών, εντός των αναφερομένων σε όμοιες παραγράφους θαλάσσιων περιοχών, επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι οι ασκούντες τη διακυβέρνηση αυτών αναλαμβάνουν όλες τις υποχρεώσεις – ευθύνες που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία για τη διακυβέρνηση πλοίων, συμπεριλαμβανομένης της τήρησης των ειδικών διατάξεων που αφορούν στην κίνηση, κυκλοφορία-πλεύση και διακυβέρνηση-χειρισμό αυτών (σ.σ. των πλοίων). Σε κάθε περίπτωση οι κυβερνήτες υποχρεούνται να τηρούν τις διατάξεις-διεθνείς κανονισμούς περί ασφάλειας ναυσιπλοΐας, προστασίας των λουομένων και του θαλασσίου περιβάλλοντος.

- Οι παραβάτες της παρούσας, ανεξαρτήτως από τις τυχόν συντρέχουσες αστικές, ποινικές και πειθαρχικές ευθύνες κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται και στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνον του Ν.Δ. 187/1973 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α’ 261), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Σχετικές εικόνες