Υπογραφή αμοιβαίας διακρατικής Συμφωνίας μεταξύ Ελλάδος και Ανατολικής Δημοκρατίας της Ουρουγουάης για την αναγνώριση εκπαίδευσης και πιστοποίησης ναυτικών

ΚΤΙΡΙΟ ΥΝΑΝΠ
Share:    

  1. Κατά την διάρκεια της επίσημης επίσκεψης της Α.Ε. Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου στην Ουρουγουάη (20 - 23 Απριλίου 2024) και με σκοπό την διασφάλιση των ελληνικών ναυτιλιακών συμφερόντων, υπογράφηκε την 22η Απριλίου 2024 αμοιβαία διακρατική συμφωνία αναγνώρισης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ανατολικής Δημοκρατίας της Ουρουγουάης, σύμφωνα με τον Κανονισμό Ι/10 της Δ.Σ. S.T.C.W. 1978.
  2. Ως εκ τούτου, υφίσταται πλέον η δυνατότητα έκδοσης πιστοποιητικών επικύρωσης (endorsement certificates) από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σε ναυτικούς, υπηκόους της εν λόγω χώρας, οι οποίοι ναυτολογούνται σε υπό Ελληνική σημαία πλοία, εφόσον προσκομίσουν τα προβλεπόμενα προς τούτο δικαιολογητικά. Αντίστοιχα, θα δύναται να εκδοθεί το ως άνω πιστοποιητικό από τις αρμόδιες Αρχές της Ανατολικής Δημοκρατίας της Ουρουγουάης, για τους Έλληνες ναυτικούς που ναυτολογούνται σε υπό ουρουγουανής σημαίας πλοία.

Σχετικές εικόνες