Επικοινωνία DPO

Στοιχεία επικοινωνίας για θέματα που αφορούν στην προστασία προσωπικών δεδομένων αρμοδιότητας ΛΣ-ΕΛΑΚΤ