Διατελέσαντες Διευθυντές

ΤΑΛΣ
Share:    
Διατελέσαντες Διευθυντές
Α/Α ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΟΣ ΕΤΟΣ
1 Γ. ΚΑΒΕΛΑΡΑΣ Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. 1960
2 Α. ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. 1964
3 Ι. ΨΙΑΚΗΣ Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. 1965
4 Β. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. 1967
5 Σ. ΧΩΡΑΦΑΣ Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. 1968
6 Θ. ΚΑΟΥΤΣΚΗΣ Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. 1969
7 Β. ΒΑΚΑΣ Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. 1971
8 Α. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. 1973
9 Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Πλοίαρχος Λ.Σ. 1975
10 Κ. ΣΑΜΙΟΣ Πλοίαρχος Λ.Σ. 1976
11 Γ. ΤΟΥΡΚΟΛΙΑΣ Πλοίαρχος Λ.Σ. 1978
12 Γ. ΤΣΟΥΡΗΣ Πλοίαρχος Λ.Σ. 1979
13 Π. ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ. 1981
14 Γ. ΣΠΑΡΤΙΩΤΗΣ Πλοίαρχος Λ.Σ. 1984
15 Α. ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ Πλοίαρχος Λ.Σ. 1984
16 Δ. ΜΠΑΓΔΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Πλοίαρχος Λ.Σ. 1986
17 Α. ΠΟΥΡΗΣ Πλοίαρχος Λ.Σ. 1990
18 Π. ΣΚΑΡΜΕΑΣ Πλοίαρχος Λ.Σ. 1991
19 Γ. ΠΟΜΩΝΗΣ Πλωτάρχης Λ.Σ. 1992
20 Ν. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Πλοίαρχος Λ.Σ. 1994
21 Γ. ΠΟΜΩΝΗΣ Πλωτάρχης Λ.Σ. 1994
22 Φ. ΨΑΡΡΑΣ Πλοίαρχος Λ.Σ. 1995
23 Κ. ΠΟΛΙΤΗΣ Πλοίαρχος Λ.Σ. 1996
24 Γ. ΚΑΛΑΡΩΝΗΣ Πλοίαρχος Λ.Σ. 1997
25 Ι. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ Πλοίαρχος Λ.Σ. 2000
26 Ι. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Πλοίαρχος Λ.Σ. 2002
27 Χ. ΔΑΜΑΛΑΣ Πλωτάρχης Λ.Σ. 2005
28 Δ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Πλοίαρχος Λ.Σ. 2007
29 Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Πλοίαρχος Λ.Σ. 2008
30 Λ. ΔΟΥΔΟΥΝΤΣΑΚΗΣ Πλοίαρχος Λ.Σ. 2010
31 Σ. ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗΣ Πλωτάρχης Λ.Σ. 2010
32 Α. ΠΑΠΠΟΣ Πλοίαρχος Λ.Σ. 2011
33 Ι. ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ Πλοίαρχος Λ.Σ. 2012
34 Χ. ΚΟΝΤΟΡΟΥΧΑΣ Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. 2016
35 Α. ΣΠΑΝΟΣ Πλοίαρχος Λ.Σ. 2023