Αναζήτηση

Αποτελέσματα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Συμπληρωματική προμήθεια υλικών και εκτέλεση εργασιών συντήρησης και εσωτερικών διαμορφώσεων κτιρίου στέγασης Λ/Σ Πλωμαρίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά

Παροχή λογιστικών υπηρεσιών της Διεύθυνσης Πλοηγικής Υπηρεσίας
Πλοηγικός Σταθμός Πειραιά

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά

Προμήθεια και εγκατάσταση έξι (6) κλιματιστικών

Διενέργεια κλήρωσης

Ανοικτή και δημόσια κλήρωση με σκοπό την ανάδειξη τακτικού και αναπληρωματικού μέλους της υπό συγκρότηση έκτακτης επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για τη «Δημιουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) Διαχείρισης Δικτύου Θαλασσίων Συγκοινωνιών»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά

Προμήθεια τριάντα πέντε (35) φορητών ασύρματων πομποδεκτών
Κ.Λ/Χ ΠΕΙΡΑΙΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά

Προμήθεια δυο (02) Οπλοκιβωτίων τύπου ντουλάπας
Κ.Λ/Χ ΠΕΙΡΑΙΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Προμήθεια μουσικών οργάνων, αναλωσίμων μουσικών οργάνων και την εκτέλεση εργασιών επισκευής μουσικών οργάνων προς κάλυψη αναγκών Υπηρεσίας Μουσικής Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Προμήθεια καυσίμων για την κάλυψη αναγκών σε καύσιμα των χερσαίων και πλωτών μέσων Λιμενικής Αρχής Πόρου και Α΄ Λ/Τ Μεθάνων έως την 31-12-2024, εκτός εάν νωρίτερα εξαντληθεί
Λ/Χ ΠΟΡΟΥ

Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Συμπληρωματική προμήθεια υλικών και εκτέλεση εργασιών συντήρησης και εσωτερικών διαμορφώσεων κτιρίου στέγασης Λ/Σ Πλωμαρίου

Διενέργεια κλήρωσης

Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για την προμήθεια ένδεκα (11) σκαφών κατάλληλα διαμορφωμένων με υγειονομικό εξοπλισμό