Αναζήτηση

Αποτελέσματα

Διενέργεια κλήρωσης

Ανοικτή και δημόσια κλήρωση για τη συγκρότηση Πενταμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Επαναληπτικός διαγωνισμός Προμήθειας αμόλυβδης βενζίνης για χρήση του περιπολικού σκάφους ΠΛΣ 1000 και τυχόν διερχομένων πλωτών Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ
Λ/Χ ΚΥΜΗΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Προμήθεια μεταλλικών ραφιών βαρέως τύπου (dexion) προς κάλυψη αναγκών κεντρικού κτιρίου Υ.ΝΑ.Ν.Π.
ΥΝΑΝΠ

Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Προμήθεια καυσίμων ΠΛΣ 1061 Λ/Χ Καλύμνου
Λ/Χ Καλύμνου

Διενέργεια Κλήρωσης

Ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών μελών για την συγκρότηση έκτακτης επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών

Διενέργεια κλήρωσης

Ορισμός Ετήσιων Επιτροπών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Προμήθεια σαράντα δυο (42) καθισμάτων εργασίας
Λιμεναρχείο Πειραιά Κ.Λ/Χ ΠΕΙΡΑΙΑ

Περίληψη διακήρυξης Α' επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου

Μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Δ’ Λ/Τ Λεωνιδίου, του Λ/Χ Ναυπλίου

Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης προς κάλυψη ΑΛΣ 2120 Γ΄Λ/Τ Σκάλας Αταλάντης για το έτος 2024
Λ/Χ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Προμήθεια τριών (03) επαγγελματικών πλυντηρίων πιάτων και ενός (01) επαγγελματικού πλυντηρίου ρούχων
Σχολή Λ/Φ