Αναζήτηση

Αποτελέσματα

Πίνακας αποτελεσμάτων ψυχομετρικών εξετάσεων (Ομάδες 501-502)

Πίνακας αποτελεσμάτων ψυχομετρικών εξετάσεων (Ομάδες 501-502)

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2023

Αποτελέσματα ΑΝΥΕ 21-03-2023 (Ομάδες 601-602) ορθή επανάληψη

Αποτελέσματα ΑΝΥΕ 21-03-2023 (Ομάδες 601-602)

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2023

Πίνακες αποτελεσμάτων - επιτυχόντων ψυχομετρικών εξετάσεων (Ομάδες 401-402)

Πίνακες αποτελεσμάτων - επιτυχόντων ψυχομετρικών εξετάσεων (Ομάδες 401-402)

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2023

Πίνακες αποτελεσμάτων - επιτυχόντων αθλητικών δοκιμασιών (Ομάδες 501 - 502)

Πίνακας Επιτυχόντων Αθλητικών δοκιμασιών (Ομάδες 501- 502)

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2023

Αποτελέσματα ΑΝΥΕ 20-03-2023 (Ομάδες 501-502)

Αποτελέσματα ΑΝΥΕ 20-03-2023 (Ομάδες 501-502)

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2023

Πίνακες αποτελεσμάτων - επιτυχόντων ψυχομετρικών εξετάσεων (Ομάδες 301-302)

Πίνακες αποτελεσμάτων και επιτυχόντων ψυχομετρικών εξετάσεων υποψηφίων (Ομάδες 301-302)

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2023

Πίνακες αποτελεσμάτων - επιτυχόντων αθλητικών δοκιμασιών (Ομάδες 401 - 402)

Πίνακες αποτελεσμάτων - επιτυχόντων αθλητικών δοκιμασιών (Ομάδες 401 - 402)

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2023

Αποτελέσματα ΑΝΥΕ 17-03-2023 (Ομάδες 401-402)

Αποτελέσματα ΑΝΥΕ 17-03-2023 (Ομάδες 401-402)

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2023

Αποτελέσματα αθλητικών δοκιμασιών 17-03-2023 (Ομάδες 301-302)

Αποτελέσματα αθλητικών δοκιμασιών 17-03-2023 (Ομάδες 301-302)

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2023

Αποτελέσματα ψυχομετρικών εξετάσεων 17-03-2023 (Ομάδες 201-202)

Αποτελέσματα ψυχομετρικών εξετάσεων 17-03-2023 (Ομάδες 201-202)

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2023