Προκήρυξη για την πλήρωση, με επιλογή, έξι (06) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού ναυτικών ειδικοτήτων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Προκήρυξη για την πλήρωση, με επιλογή, έξι (06) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού ναυτικών ειδικοτήτων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ως εξής:

α) Για τον Πλοηγικό Σταθμό Πειραιά:

- Δύο (02) θέσεις του κλάδου Κυβερνητών πλοηγίδων

β) Για τον Πλοηγικό Σταθμό Θεσσαλονίκης:

- Δύο (02) θέσεις του κλάδου Μηχανοδηγών πλοηγίδων

γ) Για τον Πλοηγικό Σταθμό Ρόδου:

- Μια (01) θέση του κλάδου Κυβερνητών πλοηγίδων

- Μια (01) θέση του κλάδου Μηχανοδηγών πλοηγίδων

ΔΔΥ
Share: