Ανακοινώσεις

Διενέργεια Κλήρωσης

Ορισμός του Αναπληρωτή τρίτου (3ου) Τακτικού Μέλους της «Ετήσιας Επιτροπής Διενέργειας των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων πλην των απευθείας αναθέσεων, έτους 2024 του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής»

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Προμήθεια πετρελαίου κίνησης έτους 2024 για εξυπηρέτηση αναγκών εφοδιασμού με πετρέλαιο κίνησης (CPV: 09134100-8) των πλοηγίδων Π.Υ.47 και 58 Πλοηγικού Σταθμού Κέρκυρας Πλοηγικός Σταθμός Κέρκυρας

Αρχικοί πίνακες κατάταξης Ε.Ε.Π της Επαναπροκήρυξης της ΑΕΝ/Ασπροπύργου διδακτικών ετών 2023-2024 και 2024-2025

Αρχικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων Ε.Ε.Π της ΑΕΝ/Α, για τις θέσεις Επιστημονικών & Εργαστηριακών Συνεργατών Ναυτικών, Γενικών και Τεχνικών μαθημάτων

ΑΕΝ

Εξετάσεις υποψήφιων εκπαιδευτών χειριστών ταχυπλόων σκαφών 3ης ΠΕΔΙΛΣ έτους 2024

Ανακοινώνεται ότι οι θεωρητικές (γραπτές) εξετάσεις των υποψηφίων για την απόκτηση πιστοποιητικού εκπαιδευτή χειριστών ταχυπλόων σκαφών θα διεξαχθούν την 20-03-2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, στον 1ο όροφο εγκαταστάσεων …

ταχύπλοα εξετάσεις

Εξετάσεις υποψήφιων εκπαιδευτών χειριστών ταχυπλόων σκαφών 9ης ΠΕΔΙΛΣ έτους 2024

Ανακοινώνεται ότι, την 21-03-2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00, στις κτιριακές εγκαταστάσεις των Γρ. 9ΗΣ ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ (Μικράς Ασίας 02,Μυτιλήνη, Τ.Κ. 81100), θα διεξαχθούν οι θεωρητικές (γραπτές) εξετάσεις των υποψηφίων για …

ταχύπλοα εξετάσεις

Εξετάσεις για την πιστοποίηση της ικανότητας των εκπαιδευτών υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών 7ης ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ έτους 2024

Ανακοινώνεται ότι, την 27-03-2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου - Λιμένας Ηρακλείου), θα διεξαχθούν οι θεωρητικές (γραπτές) εξετάσεις των υποψηφίων για την …

ταχύπλοα εξετάσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Απόσπαση εκπαιδευτικού προσωπικού στη Σχολή Πλοιάρχων της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕΝ

Εξετάσεις υποψήφιων εκπαιδευτών χειριστών ταχυπλόων σκαφών 6ης ΠΕΔΙΛΣ έτους 2024

Ανακοινώνεται ότι, την 27-03-2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30, στις κτιριακές εγκαταστάσεις των Γραφείων της 6ης ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. , θα διεξαχθούν οι θεωρητικές (γραπτές) εξετάσεις των υποψηφίων για την απόκτηση …

ταχύπλοα εξετάσεις

Εξετάσεις υποψήφιων εκπαιδευτών χειριστών ταχυπλόων σκαφών 2ης ΠΕΔΙΛΣ έτους 2024

Ανακοινώνεται ότι, την 21-03-2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στην έδρα της 2ης ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ, θα διεξαχθούν οι θεωρητικές (γραπτές) και πρακτικές εξετάσεις των υποψηφίων για την απόκτηση πιστοποιητικού εκπαιδευτή …

ταχύπλοα εξετάσεις

Έκδοση πίνακα υποψηφίων με ελλιπή δικαιολογητικά για εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και Ελέγχου Δικαιολογητικών ανακοινώνει ότι εκδόθηκε Πίνακας υποψηφίων με ελλιπή δικαιολογητικά του διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, το …

Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Ανάθεση προμήθειας α) πετρελαίου κίνησης CPV 09134100-8 και β) αμόλυβδης βενζίνης CPV 09132100-4 για την κάλυψη αναγκών σε καύσιμα των πλωτών και χερσαίων μέσων Λιμενικής Αρχής Ιεράπετρας έως την 31-12-2024 Λ/Χ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Ορισμός ημερομηνίας και τόπου διεξαγωγής εξετάσεων για την πιστοποίηση της ικανότητας των εκπαιδευτών υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών

Εξετάσεις εκπαιδευτών υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών 5ης ΠΕΔΙΛΣ έτους 2024 ΠΕΔΙΛΣ ταχύπλοα εξετάσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά

Ανάθεση εργασιών ανελκύσεων και καθελκύσεων για τις ανάγκες των πλοηγίδων του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά από ιδιωτικό γερανοφόρο όχημα, για το έτος 2024 Πλοηγικός Σταθμός Πειραιά

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά

Παροχή υπηρεσιών συντήρησης – υποστήριξης υφιστάμενης μηχανογραφικής εφαρμογής του Λογιστηρίου της Πλοηγικής Υπηρεσίας (τμημάτων Οικονομικής Διαχείρισης Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας και Γ.Δ.Ο.Υ./Δ.Ο.Δ./ Τ.Ε.Ο.Θ.) για το οικονομικό έτος 2024 Πλοηγικός Σταθμός Πειραιά

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά

Ανάθεση εργασιών καθαρισμού του κτηρίου του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά και του Οικίσκου στο λιμένα Ικονίου για το έτος 2024 Πλοηγικός Σταθμός Πειραιά

Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης και αμόλυβδης βενζίνης από Λιμενική Αρχή Κύμης Λ/Χ ΚΥΜΗΣ

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας και ημερομηνίας διεξαγωγής εξετάσεων

Πλήρωση εννέα (09) κενών οργανικών θέσεων πλοηγών του κλάδου Αρχιπλοηγών-Πλοηγών του ΥΝΑΝΠ

Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης, CPV:09132100-4, για κάλυψη αναγκών του ΠΛΣ 1005 K.Λ. Ηρακλείου/ ΛΣ Κόκκινου Πύργου. Κ.Λ/Χ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών

Προμήθεια τεχνικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού – Σύστημα Διαδραστικών Οθονών (Πινάκων) Αφής

Ανακοίνωση - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Εκτέλεση εργασιών μετατροπής του μόνιμου συστήματος πυρόσβεσης της πλοηγίδας ΠΥ51 του Πλοηγικού Σταθμού Πάτρας πλοηγικός σταθμός Πάτρας ΠΥ51 πλοηγίδα