Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Προμήθεια τεσσάρων χιλιάδων (4.000) πλαστικών καρτών μετά παρελκομένων τους προς κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Λιμενικής Αστυνομίας του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Α.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Προμήθεια επίπλων προς κάλυψη αναγκών ΥΝΑΝΠ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ανάθεση συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού και προμήθειας ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού του Π.Σ. Κέρκυρας
Πλοηγικός Σταθμός Κέρκυρας

Διακήρυξη αριθ. 05/2024

Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και προμήθειας ανταλλακτικών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, ανελκυστήρων και κλιματισμού κεντρικού κτιρίου Υ.ΝΑ.Ν.Π. και παρακείμενου πύργου για χρονικό διάστημα τριάντα έξι (36) μηνών

Προκήρυξη ανοικτού δημόσιου διεθνούς επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού

Εξυπηρέτηση δρομολογιακών γραμμών με σύναψη σύμβασης ή συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας δρομολογιακής περιόδου 2023-2024
ΔΘΣ

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας

Πλήρωση, με επιλογή, έξι (06) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού ναυτικών ειδικοτήτων του ΥΝΑΝΠ

Προκήρυξη ανοικτού δημόσιου διεθνούς 2ου αρχικού θερινού μειοδοτικού διαγωνισμού

Εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής ΡΟΔΟΣ – ΚΑΡΠΑΘΟΣ – ΚΑΣΟΣ – ΡΟΔΟΣ με σύναψη σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας δρομολογιακής περιόδου 2023-2024
ΔΘΣ

Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Προμήθεια υφαλοχρώματος, χρωμάτων και εργαλείων βαφής με σκοπό την συντήρηση/επισκευή του αντιρρυπαντικού σκάφους ΠΛΣ-419
Κ.Λ/Χ ΠΑΤΡΑΣ

Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Προμήθεια ελασμάτων-μεταλλικών μερών (λαμαρινών) υλικών και παροχής υπηρεσιών με σκοπό την συντήρηση/επισκευή του αντιρρυπαντικού σκάφους ΠΛΣ-419
Κ.Λ/Χ ΠΑΤΡΑΣ

Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Προμήθεια ανταλλακτικών και υλικών με σκοπό την συντήρηση/επισκευή του αντιρρυπαντικού σκάφους ΠΛΣ-419
Κ.Λ/Χ ΠΑΤΡΑΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Πλοηγικού Σταθμού Ηρακλείου

Ανάθεση προμήθειας Πετρελαίου ντίζελ για κάλυψη αναγκών πλωτών μέσων του Πλοηγικού Σταθμού Ηρακλείου
Κ.Λ/Χ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Πλοηγικός Σταθμός Ηρακλείου

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών

Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά

Γνωμοδότηση Συνεδρίασης Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών 07/08-07-2024

Γνωμοδότηση Συνεδρίασης Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών 07/08-07-2024

Διενέργεια επαναληπτικού ανοιχτού Τεχνικού Διαλόγου

Επισκευή-αναβάθμιση του Π.Α.Θ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.050 “ΑΡΚΙΟΙ”

Πρόσκληση κατάταξης στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή των επιτυχόντων του διαγωνισμού απευθείας κατάταξης Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Κυβερνήτη ή Μηχανικού έτους 2023

Πρόσκληση κατάταξης στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή των επιτυχόντων του διαγωνισμού απευθείας κατάταξης Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Κυβερνήτη ή Μηχανικού έτους 2023

Διενέργεια κλήρωσης

Αντικατάσταση μέλους Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών

Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Συμπληρωματική προμήθεια υλικών και εκτέλεση εργασιών συντήρησης και εσωτερικών διαμορφώσεων κτιρίου στέγασης Λ/Σ Πλωμαρίου

Πρόσληψη Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο ΚΕΣΕΝ/ΡΗ-ΡΕ

Πρόσληψη Ωρομισθίου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο ΚΕΣΕΝ/ΡΗ-ΡΕ για το εκπαιδευτικό έτος 2024 – 2025
ΚΕΣΕΝ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά

Παροχή λογιστικών υπηρεσιών της Διεύθυνσης Πλοηγικής Υπηρεσίας
Πλοηγικός Σταθμός Πειραιά

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά

Προμήθεια και εγκατάσταση έξι (6) κλιματιστικών