Αίτηση εξαίρεσης για τη χρήση του ωκεανογραφικού σκάφους ‘’TARA’’ σημαίας Γαλλίας

Διενέργεια ωκεανογραφικής αποστολής εντός του Ελληνικού θαλασσίου χώρου

Αίτηση εξαίρεσης για τη χρήση του ωκεανογραφικού σκάφους ‘’TARA’’ σημαίας Γαλλίας για τη διενέργεια ωκεανογραφικής αποστολής εντός του Ελληνικού θαλασσίου χώρου

Share: