Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεων

Γιαν την αντικατάσταση αναπληρωματικών μελών επιτροπών

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 10-06-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στο Γραφείο 324 του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς) πρόκειται να διενεργηθεί ανοικτή και δημόσια κλήρωση με σκοπό την αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους

Α) της τριμελούς Έκτακτης Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για τη “Δημιουργία διαδραστικών αιθουσών τηλεκπαίδευσης στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων” και

Β) της τριμελούς Έκτακτης Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για το “Σύστημα Οικονομικής Διαχείρισης πόρων στον Τομέα της Ναυτιλίας” .

Share: