Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Για ανάθεση προμήθειας πετρελαίου κίνησης για το σκάφος (πλοηγίδα) «Π.Υ. 03»