Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομισθίου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο ΚΕΣΕΝ/Π

Ενός (01) Ιατρού