Αποτελέσματα αθλητικών δοκιμασιών 08-07-2021

Αποτελέσματα αθλητικών δοκιμασιών υποψηφίων Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ & Λιμενοφυλάκων έτους 2021 με το σύστημα των Πανελλαδικών εξετάσεων (Ομάδες 401-402)

Αποτελέσματα αθλητικών δοκιμασιών 08-07-2021 (Ομάδες 401-402)

Αποτελέσματα ΠΚΕ Πανελλαδικών 2021
Share: