Αποτελέσματα αθλητικών δοκιμασιών 15-03-2023 (Ομάδες 101-102)