Αποτελέσματα αθλητικών δοκιμασιών 16-03-2023 (Ομάδες 201-202)