Αποτελέσματα αθλητικών δοκιμασιών 17-03-2023 (Ομάδες 301-302)