Αποτελέσματα ΑΝΥΕ 21-03-2023 (Ομάδες 601-602) ορθή επανάληψη