Αποτελέσματα επιτυχόντα αθλητικών δοκιμασιών στις 21-07-2021