Αποτελέσματα επιτυχόντων υψομέτρησης διαγωνισμού απευθείας κατάταξης Αξιωματικών Λ.Σ. -ΕΛ.ΑΚΤ ειδικότητας Κυβερνήτη-Μηχανικού έτους 2023, με εφαρμογή του συστήματος μοριοδότησης των υποψηφίων

Αποτελέσματα επιτυχόντων υψομέτρησης διαγωνισμού απευθείας κατάταξης Αξιωματικών Λ.Σ. -ΕΛ.ΑΚΤ ειδικότητας Κυβερνήτη-Μηχανικού έτους 2023, με εφαρμογή του συστήματος μοριοδότησης των υποψηφίων

Share: